CIUREX-4 DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zadzwoń do nas +48 603 645 465

Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
 • BAZA fasada

  Styropian produkowany metodą spieniania polistyrenu, przeznaczony do wykonania izolacji termicznej w budownictwie. Styropian ten jest podstawowym zalecanym izolatorem termicznym, rekomendowanym do wykonania izolacji termicznej ścian w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych

  izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej

  wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty STANDARD fasada, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych STANDARD fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować styropianu w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie transport:

  Styropian BAZA fasada jest dostarczany wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe BAZA fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • STANDARD fasada

  Styropian produkowany metodą spieniania polistyrenu, przeznaczony do wykonania izolacji termicznej w budownictwie. Styropian ten jest podstawowym zalecanym izolatorem termicznym, rekomendowanym do wykonania izolacji termicznej ścian w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych

  izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej

  wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty STANDARD fasada, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych STANDARD fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować styropianu w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Styropian STANDARD fasada jest dostarczany wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe STANDARD fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • SILVER fasada

  Odmiana styropianu w kropki, do izolacji ścian, o podwyższonych parametrach izolacyjnych. Styropian SILVER fasada jest rekomendowany do wykonania izolacji termicznej w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych

  izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej

  wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty SILVER fasada, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych SILVER fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować styropianu w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Styropian SILVER fasada jest dostarczany wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe SILVER fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • GOLD fasada

  Fasadowy styropian w kropki o bardzo wysokim współczynniku izolacyjności cieplnej. Styropian GOLD fasada jest rekomendowany do wykonania izolacji termicznej w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Styropian GOLD fasada, ma podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować styropianu w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Styropian GOLD fasada jest dostarczany wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe GOLD fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • GOLD fasada EKO

  GOLD fasada EKO to produkt przeznaczony do izolacji ścian zewnętrznych, w którym zastosowano innowacyjną technologię uniepalniania styropianu opartą na nowoczesnych i w pełni ekologicznych uniepalniaczach dopuszczonych do szerokiego stosowania. Uniepalniacze - odpowiednia mieszanka związków, opracowana przez specjalistów z Termo Organiki pozwoliła na stworzenie nowego produktu GOLD fasada EKO, który otrzymał deklarację środowiskową ITB EKO.

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Styropian GOLD fasada EKO, ma podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fasada EKO stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować styropianu w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Styropian GOLD fasada EKO jest dostarczany wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe GOLD fasada EKO należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • PLATINUM fasada

  Srebrnoszary styropian z uszlachetnioną kompozycją grafitu, która poprawia jego właściwości izolacyjne. Styropian produkowany na bazie innowacyjnego surowca NEOPOR firmy BASF. Styropian ten ma wyższe parametry izolacyjności od styropianów w kropki. Płyty PLATINUM fasada są rekomendowane do wykonania izolacji w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do elewacji płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. Przed przystąpieniem do montażu płyt PLATINUM, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty PLATINUM fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). Płyty PLATINUM mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekkąmokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych PLATINUM fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej uniwersalny Platinum SP-KU. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić papierem ściernym. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SPS145 lub SP-S170.

  Przyklejone do elewacji płyty PLATINUM fasada należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie,transport:

  Płyty styropianowe PLATINUM fasada są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe PLATINUM fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • PLATINUM PLUS fasada

  Srebrnoszary styropian z uszlachetnioną kompozycją grafitu, który poprawia jego właściwości izolacyjne. Produkowany jest na bazie innowacyjnego surowca NEOPOR firmy BASF. Płyta Platinum Plus ma najwyższe parametry izolacyjności wśród wszystkich styropianów firmy Termo Organika. Płyty PLATINUM PLUS fasada są rekomendowane do wykonania izolacji w systemach ETICS znanych również jako metoda BSO (lekka-mokra).

  Zastosowanie:

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą

  zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-suchą

  izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej

  izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej

  izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  ocieplenie loggi balkonowych

  izolacja cieplna ościeży okiennych

  izolacja cieplna nadproży okiennych izolacja cieplna wszelkich ścian warstwowych

  izolacja cieplna w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej wypełnienie dylatacji

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do elewacji płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. Przed przystąpieniem do montażu płyt PLATINUM PLUS, nasłonecznione elewacje należy zakryć siatką ochronną w celu zabezpieczenia płyt przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty PLATINUM PLUS fasada, należy chronić przed ich nadmiernym nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie słoneczne). Płyty PLATINUM PLUS mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekkąmokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych PLATINUM PLUS fasada stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi) lub klej uniwersalny Platinum SP-KU. Przed nałożeniem kleju na płytę jej powierzchnię należy uszorstnić papierem ściernym. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SPS145 lub SP-S170.

  Przyklejone do elewacji płyty PLATINUM PLUS fasada należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca, stosując na rusztowaniach siatki osłonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po ich zakończeniu.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe PLATINUM PLUS fasada są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe PLATINUM PLUS fasada należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • BAZA dach-podłoga

  Podstawowy kropkowany styropian zalecany do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian BAZA dach/podłoga przenosi obciążenia mechaniczne 1,2 t/m2

  Zastosowanie:

  podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach,

  podłogi w systemie ogrzewania podłogowego,

  podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,

  podłogi budynków użyteczności publicznej,

  stropodachy pełne,

  stropy zewnętrzne,

  stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa),

  tarasy, balkony

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne… Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Pakowanie, przechowywanie, transport Płyty styropianowe BAZA dach/podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe BAZA dach/podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • BAZA PLUS dach-podłoga

  Podstawowy kropkowany styropian zalecany do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian BAZA PLUS dach/podłoga przenosi obciążenia mechaniczne 1,4 t/m2.

  Zastosowanie:

  podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy małych obciążeniach,

  podłogi w systemie ogrzewania podłogowego,

  podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,

  podłogi budynków użyteczności publicznej,

  stropodachy pełne,

  stropy zewnętrzne,

  stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa),

  tarasy, balkony

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB RTQ TTB-1153/2009, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne… Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe BAZA PLUS dach/podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe BAZA PLUS dach/podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • SUPERAKUSTIC podłoga

  SUPERAKUSTIC podłoga - to elastyczny styropian o właściwościach tłumiących dźwięki, przeznaczony do wykonania warstwy izolacji akustycznej układanej na stropach międzypiętrowych. Styrpian SUPERACUSTIC jest wzbogacony pigmentowym filtrem ochronnym

  Zastosowanie:

  Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga, przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 5,0 kN/m2 według PN-82/B-02003.

  Podłogi pływające z płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.

  Płyta styropianowa SUPERAKUSTIC podłoga, nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).

  Wykonanie:

  Podłoże (strop) przed ułożeniem warstwy izolacji akustycznej z płyt styropianowych elastycznych SUPERAKUSTIC podłoga, powinno być czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 3 milimetrów przy pomiarze 2 metrową łatą. Przed ułożeniem płyt styropianowych ściany pomieszczeń powinny być otynkowane.

  Płyty SUPERAKUSTIC podłoga, należy układać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Przy ścianach i innych elementach pionowych (np. rury, ościeżnice drzwiowe) należy ułożyć pionowe pasy brzegowe ze styropianu, które powinny sięgać od podłoża (stropu) do górnej powierzchni posadzki. Zaleca się stosowanie pasów brzegowych ze styropianu o grubości, co najmniej 10 milimetrów.

  Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę ochronną np.: folię polietylenową grubości minimum 0,1 milimetra lub papy asfaltowej podkładowej, na zakład o szerokości 10 centymetrów, z wywinięciem na pasy brzegowe.

  Grubość podkładu podłogowego nie powinna być mniejsza niż 40 milimetrów i dostosowana do marki stosowanej zaprawy, obciążeń użytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. Zaleca się zbrojenie podkładu podłogowego siatką stalową.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe elastyczne SUPERAKUSTIC podłoga, są dostarczane tylko i wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajduje się etykieta, w której zawarte są: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, numer dokumentu odniesienia i dane techniczne produktu.

  Płyty styropianowe elastyczne SUPERAKUSTIC podłoga, należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

 • STANDARD dach i podłoga

  Standardowy kropkowany styropian zalecany do izolacji dachów i podłóg. Styropian STANDARD dach i podłoga przenosi obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 1,6 t/m2

  Zastosowanie:

  podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach,

  podłogi w systemie ogrzewania podłogowego,

  podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji,

  podłogi budynków użyteczności publicznej,

  stropodachy pełne,

  stropy zewnętrzne,

  stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa),

  tarasy, balkony

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne… Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe STANDARD dach/podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe STANDARD dach/podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • SILVER dach i podłoga

  Styropian w kropki, z wbudowanym pigmentowym filtrem ochronnym, o podwyższonych parametrach izolacyjnych przeznaczony do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian SILVER dach/ podłoga przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 1,8 t/m2.

  Zastosowanie:

  podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach

  podłogi w systemie ogrzewania podłogowego,

  podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji

  podłogi budynków użyteczności publicznej

  stropodachy pełne

  stropy zewnętrzne

  stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)

  tarasy, balkony

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe SILVER dach/podłoga, należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających).W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe SILVER dach/podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe SILVER dach/podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • GOLD dach i podłoga

  Styropian w kropki o bardzo wysokich parametrach izolacyjności zalecany do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian GOLD dach/podłoga przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 2 t/m2.

  Zastosowanie:

  podłogi na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach

  podłogi w systemie ogrzewania podłogowego,

  podłogi na wszelkiego rodzaju stropach o sztywnej konstrukcji

  podłogi budynków użyteczności publicznej,

  stropodachy pełne

  stropy zewnętrzne

  stropodachy o wiotkiej konstrukcji (blacha trapezowa)

  tarasy, balkony

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe GOLD dach/podłoga, należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacjami Technicznymi i Jakości ITB, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.

  Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających).W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe GOLD dach/podłoga są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe GOLD dach/podłoga należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych
 • PLATINUM PLUS dach i podłoga



  PLATINUM PLUS dach/podłoga, jest to styropian o najwyższych parametrach izolacji cieplnej, wyprodukowane na bazie surowca zawierającego grafit, który poprawia właściwości izolacyjne płyt. Wyrób przeznaczony do izolacji cieplnej dachów, stropów i podłóg, szczególnie w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym.

  Styropian PLATINUM PLUS Dach/Podłoga przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 1,6 t/m2.
 • SILVER fundament

  Styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody, dzięki czemu płyty spełniają wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie nie przekracza 3,0 t/m2.

  Zastosowanie:

  izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie

  izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów

  izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych, warstwą izolacji wodochronnej lub ziemią w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty SILVER fundament, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych SILVER fundament stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi, z wyjątkiem warstw znajdujących się w gruncie) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe SILVER fundament są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe SILVER fundament należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

 • GOLD fundament



  GOLD fundament

  Styropian z uszlachetnioną kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają jego właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody. Styropian GOLD fundament, posiada najwyższe parametry spełniające wymagania nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, w których obciążenie nie przekracza 4,0 t/m2.

  Zastosowanie:

  izolacja cieplna ścian zagłębionych w gruncie

  izolacja cieplna ścian piwnic i fundamentów

  izolacja miejsc mocno zawilgoconych, gdzie materiał izolacyjny musi być odporny na działanie wody

  Wykonanie:

  Po przymocowaniu do ściany zewnętrznej, płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą elewacyjną: warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych, warstwą izolacji wodochronnej lub ziemią w celu ochrony styropianu przed bezpośrednim oddziaływaniem warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), które destrukcyjnie wpływają na powierzchnię styropianu. Płyty GOLD fundament, mają podwyższoną odporność na działanie promieniowania UV, jednak w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się żółtawym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak, żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

  Do przyklejania płyt styropianowych GOLD fundament stosować klej poliuretanowy do styropianu Platinum SP-KPS (razem z łącznikami mechanicznymi, z wyjątkiem warstw znajdujących się w gruncie) lub klej do styropianu Platinum SP-KS. Do wykonywania warstwy zbrojącej stosować klej uniwersalny Platinum SP-KU oraz siatkę Platinum SP-S145 lub SP-S170.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe GOLD fundament są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe GOLD fundament należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • STANDARD parking

  Odmiana styropianu w kropki przeznaczona do izolacji termicznej przenoszącej duże obciążenia mechaniczne. Styropian STANDARD parking służy do izolacji termicznej przenoszącej średnie obciążenia mechaniczne nie przekraczające 2,4 t/m2.

  Zastosowanie:

  stropodachy pełne

  podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)

  parkingi i garaże

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  podjazdy

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe STANDARD parking są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe STANDARD parking należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

 • SILVER parking

  Odmiana styropianu w kropki przeznaczona do izolacji termicznej przenoszącej duże obciążenia mechaniczne. Styropian SILVER parking służy do izolacji termicznej przenoszącej średnie obciążenia mechaniczne nie przekraczające 3,0 t/m2.

  Zastosowanie:

  stropodachy pełne

  podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)

  parkingi i garaże

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  podjazdy

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe SILVER parking są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe SILVER parking należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

 • GOLD parking

  Odmiana styropianu w kropki o najwyższych parametrach przeznaczona do izolacji termicznej przenoszącej duże obciążenia mechaniczne. Styropian GOLD parking jest przeznaczona do izolacji termicznej przenoszącej średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 4,0 t/m2.

  Zastosowanie:

  stropodachy pełne

  podłogi przemysłowe (hale przemysłowe, sklepowe i magazynowe)

  parkingi i garaże

  ocieplenie wieńców, nadproży i innych mostków cieplnych

  podjazdy

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe należy stosować zgodnie ze sztuką budowlaną i wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym. Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podłóg i stropów: Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać. Podłogi na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej ( w postaci podkładowej papy, foli PE, bitumicznych, wodorozcieńczalnych mas uszczelniających). W stropach międzykondygnacyjnych, stosowana jest warstwa rozdzielcza w postaci folii PE. Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) należy rozłożyć folię PE grubości min 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt styropianowych. W przypadku stosowania wodnego ogrzewania podłogowego, instalację montuje odpowiednimi klipsami na płytach, na których jest już rozłożona folia PE. Należy pamiętać by grubość podkładu (wylewki) zwiększyć o średnicę zewnętrzną rur ogrzewania podłogowego.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe GOLD parking są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach Producenta. Opakowania opatrzone są etykietą zawierającą: nazwę wyrobu, nazwę Producenta i nazwę zakładu produkcyjnego, datę produkcji, numer Polskiej Normy PN-EN 13163:2009, kod według tej normy, deklarowane cechy techniczne.

  Płyty styropianowe GOLD parking należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
 • SUPERPODDASZE

  Styropian SUPERPODDASZE przeznaczony są do wykonania izolacji między krokwiami, stanowią potężną barierę dla przepływu ciepła, łatwe w montażu.

  Zastosowanie:

  Płyty styropianowe SUPER PODDASZE przeznaczone są do wykonywania warstwy izola-cyjnej układanej pomiędzy krokwiami w dachach skośnych. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomo-cą nacięć, płyta SUPER PODDASZE jest monto-wana jako samomocujący (rozprężny) bezodpa-dowy element izolacyjny pomiędzy krokwiami. Dzięki właściwościom rozprężnym płyta SUPER PODDASZE może być stosowana w termoizolacji wszelkiego rodzaju dachów krokwiowych zarówno w przypadku poddaszy użytkowych jak i nieużyt-kowych.

  Wykonanie:

  Płyty styropianowe SUPER PODDASZE przeznaczone są do wykonywania warstwy izola-cyjnej układanej pomiędzy krokwiami w dachach skośnych. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomo-cą podłużnych nacięć płyta SUPER PODDASZE jest montowana jako samomocujący (rozprężny) bezodpadowy element izolacyjny pomiędzy kro-kwiami. Dzięki właściwościom rozprężnym płyta SUPER PODDASZE może być stosowana w ter-moizolacji wszelkiego rodzaju dachów krokwio-wych zarówno w przypadku poddaszy użytkowych jak i nieużytkowych.

  Montaż izolacji miedzykrokwiowej dachu z uży-ciem płyt SUPER PODDASZE należy przeprowa-dzić w następujący sposób:

  zmierzyć rozstaw krokwi,

  przygotować odpowiednią ilość płyt pod żądany wymiar między krokwiami

  Szerokość przygotowanych płyt do umieszczenia musi być większa o 3% od wymiaru międzykrokwiami tak aby uzyskać efekt samomocowania (rozprężenia) się płyt pomiędzy krokwiam.

  płyty umieszcza się pomiędzy krokwiami lekko je ściskając lub uginając.

  Mocowanie płyt rozpoczyna się od najniższego poziomu dachu krokwiowego.

  Układanie następnej warstwy termoizolacji z płyt SUPER PODDASZE, należy rozpocząć od wykorzystania elementu pozostałego po odcięciu z warstwy poprzedniej: celem jak najefektywniejszego wykorzystania materiału.

  Uwaga:nie stosować płyt w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na poli-styren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe SUPER PODDASZE, są dostarczane opakowaniach producenta z na-zwą materiału bazowego (PLATINUM fasada). Na każdym opakowaniu znajduje się etykieta, w której zawarte są: nazwa i adres producenta, nazwa wy-robu, data produkcji, numer Polskiej Normy EN 13163:2004 i deklarowane cechy techniczne pro-duktu. Płyty należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków at-mosferycznych. Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych UV.
 • SUPERSTROPODACH

  Styropian laminowany papą (jedno- lub dwustronnie), stosowany jako izolacja cieplna stropodachów pełnych i dachów na podłożu betonowym lub z blachy trapezowej.
 • PIANKA DYLATACYJNA

  Pianka dylatacyjna to polietylenowa taśma przeznaczona do wykonania dylatacji jastrychów układanych na warstwie płyt styropianowych.
 • XPS - styropian ekstrudowany

  XPS to styropian przeznaczony do miejsc mocno obciążonych i narażonych na działanie wilgoci.

  Zastosowanie:

  izolacja obwodowa ścian i podłóg

  izolacja ław fundamentowych

  izolacja muru warstwowego

  izolacja mostków termicznych

  konstrukcje ścianek działowych

  izolacja dachów odwróconych

  izolacja ciągów komunikacyjnych i parkingów

  Uwaga:płyta styropianowa TERMO XPS (S) nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).

  Pakowanie, przechowywanie, transport:

  Płyty styropianowe TERMO XPS (S) są dostarczane tylko i wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajduje się: nazwa i adres producenta, nazwa i rodzaj wyrobu, numer normy EN 13164. Płyty styropianowe TERMO XPS (S) należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Instalowanie w niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiędzy płytami dla zachowania właściwej dylatacji. Płyty nie powinny być wystawiane na długotrwałe działanie promieniowania UV.