CIUREX-4 DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zadzwoń do nas +48 603 645 465

Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
 • Zaprawa murarska  Zaprawa murarska CRH KLINKIER jest suchą mieszanką, gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Dzięki starannie dobranym składnikom mineralnym oraz zastosowaniu domieszek chemicznych, poprawiających własności użytkowe, zaprawa minimalizuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień na licu wznoszonych elementów. Służy do murowania z jednoczesnym spoinowaniem ścian konstrukcyjnych, działowych, elewacyjnych, ogrodzeń i kominów oraz wszelkich robót murarskich z cegły klinkierowej wewnątrz i na zewnątrz budynków.

  PRZECHOWYWANIE

  Produkt należy przewozić i składować w zamkniętych workach, chronić przed działaniem wilgoci. Deklarowany okres przydatności do użycia wynosi 360 dni, licząc od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu

  DANE TECHNICZNE

   

   

  Wytrzymałość na ściskanie: klasa M10
   
  Zawartość chlorków: max. 0,01%
   
  Absorpcja wody: max. 0,5 kg / (m2 x min.0,5)
   
  Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ: 15/35
   
  Reakcja na ogień: klasa A1
   
  Trwałość [odporność na zamrażanie-odmrażanie]: mrozoodporna
   
  Czas zachowania właściwości roboczych: min. 3 godziny
   
  Właściwa ilość wody: ok. 4,0 l / 25 kg suchej zaprawy
   
  Wydajność: ok. 14 l zaprawy z worka 25 kg
  Zużycie [spoina o grubości 10 mm]: od 0,8 - 1,25 kg suchej zaprawy/cegłę perforowaną
   
  Skład - proporcje składników [wagowo]:
  cement - 20%
  dodatki mineralne, domieszki chemiczne - 5% 
  kruszywo - 75%
   
   
  UWAGI
  Podane informacje techniczne odnoszą się do warunków normowych, temperatura 20°C, wilgotność względna powietrza 60%. W innych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych właściwości materiału mogą ulec zmianie.
   
  Krajowa Deklaracja Zgodności z dnia 20. 06. 2006 r., numer: KDZ/04/06 
   
   
  DOSTĘPNE KOLORY:
  szara
  grafitowa