CIUREX-4 DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zadzwoń do nas +48 603 645 465

Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
Materiały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały BudowlaneMateriały Budowlane
 • CT 35  Tynk mineralny, faktura „kornikowa” - ziarno 2,5 mm i 3,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

  WŁAŚCIWOŚCI

  - wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)

  - wysoce trwały i odporny na warunki atmos-feryczne

  - naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - hydrofobowy

  - produkowany w wersji białej i do malowania

  OPIS

  Tynk CeresitCT 35służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 35jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. TynkCT 35wytwarzany jest w wersji białej oraz w wersji przeznaczonej do malowania np. farbą silikatową CeresitCT 54oraz farbą silikonową CeresitCT 48lub Ce-resit CT 49 i farbami akrylowymi CeresitCT 42/CT 44(w przypadku stosowania systemu Ceresit Ceretherm z zastosowaniem płyt styropianowych).
 • CT 137  Tynk mineralny, faktura „kamyczkowa” - ziarno 1,5 mm; 2,0 mm lub 2,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)

  - wysoce trwały i odporny na warunki atmosferycz-ne

  - naturalnie odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - hydrofobowy

  - możliwość aplikacji maszynowej

  - produkowany w wersji białej i do malowania

  OPIS

  Tynk CeresitCT 137służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 137jako wyprawy elewacyjnej w systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków metodą lekką-mokrą, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. TynkCT 137zalecamy również do wykonywania ociepleń stropów (od strony sufitów) w systemie Ceresit Ceretherm Wool Garage, z zastosowaniem płyt wełny mineralnej lamelowej. TynkCT 137wytwarzany jest w wersji białej oraz w wersji przeznaczonej do malowania np. farbą silikatowąCT 54oraz farbą silikonową CeresitCT 48lub Ceresit CT 49 i farbami akrylowymi CeresitCT 42/CT 44(w przypadku stosowania systemu Ceresit Ceretherm z zastosowaniem płyt styropianowych).
 • CT 60  Tynk akrylowy, faktura „kamyczkowa”- ziarno 1,5 mm; 2,0 mm lub 2,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

  WŁAŚCIWOŚCI

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny

  - odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

  - paroprzepuszczalny

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - możliwość aplikacji maszynowej

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Co-lours of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 60służy do wykonywania cienkowar-stwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na pły-tach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 60jako wyprawy elewa-cyjnej w złożonych systemach Ceresit Ceretherm ociepla-nia ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowa-niem płyt styropianowych. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali archi-tektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biolo-gicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 63  Tynk akrylowy, faktura „kornikowa”, ziarno 3,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny

  - odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

  - paroprzepuszczalny

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Co-lours of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 63służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 63jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowa-niem płyt styropianowych. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 64  Tynk akrylowy, faktura „kornikowa”, ziarno 2,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny

  - odporny na uszkodzenia eksploatacyjne

  - paroprzepuszczalny

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Co-lours of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 64służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 64jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami
 • CT 60 ZIMA  Tynk akrylowy, faktura „kamyczkowa”- wersja zimowa, ziarno 1,5 mm i 2,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków.

  WŁAŚCIWOŚCI

  - umożliwia prowadzenie robót w obniżonych temperaturach

  - gotowy do użycia

  - paroprzepuszczalny

  - hydrofobowy

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  OPIS

  Tynk CeresitCT 60ZIMA służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 60ZIMA jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowym systemie Ceresit Ceretherm Winter ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych. Właściwości tynku umożliwiają prowadzenie robót w łagodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej niż 0�°C, a po 8 godzinach od zastosowania dopuszczalne są spadki temperatury do –5�°C. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 64 ZIMA  Tynk akrylowy, faktura „kornikowa”, ziarno 2,0 mm – wersja zimowa

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków.

  WŁAŚCIWOŚCI

  - umożliwia prowadzenie robót w obniżonych temperaturach

  - gotowy do użycia

  - paroprzepuszczalny

  - hydrofobowy

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  OPIS

  Tynk CeresitCT 64ZIMA służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 64ZIMA jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowym systemie Ceresit Ceretherm Winter ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych. Właściwości tynku umożliwiają prowadzenie robót w łagodnych warunkach zimowych, to znaczy, gdy w czasie wykonywania prac temperatura wynosi nie mniej niż 0�°C, a po 8 godzinach od zastosowania dopuszczalne są spadki temperatury do –5�°C. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 72  Tynk silikatowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 i 2,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)

  - wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksplo-atacyjne i czyszczenie

  - odporny na czynniki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - możliwość aplikacji maszynowej

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature ®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 72służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 72jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Certherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. TynkCT 72zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepusz-czalność. TynkCT 72dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, jednak w przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału na elewacjach powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 73  Tynk silikatowy, faktura „ kornikowa”, ziarno 2,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - wysoce paroprzepuszczalny (oddychający)

  - wysoce trwały – odporny na uszkodzenia eksplo-atacyjne i czyszczenie

  - odporny na czynniki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature ®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 73służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 73jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków, z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. TynkCT 73zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepusz-czalność. TynkCT 73dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, jednak w przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału na elewacjach powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk po-siada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 74  Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 i 2,5 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - samoczyszczący (wysoka odporność na zabrudzenia) - wysoce elastyczny i odporny na uderzenia

  - wysoka stabilność koloru

  - wysoce trwały

  - bardzo nisko nasiąkliwy i wysoce paroprzepuszczalny

  - odporny na czynniki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colours of Nature ®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 74służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 74jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (BSO) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. TynkCT 74zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność. TynkCT 74dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycznej, jednak w przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału na elewacjach powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 75  Tynk silikonowy, faktura „kornikowa”, ziarno 2,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - samoczyszczący (wysoka odporność na za-brudzenia)

  - wysoce elastyczny i odporny na uderzenia

  - wysoka stabilność koloru

  - wysoce trwały

  - bardzo nisko nasiąkliwy i wysoce paroprze-puszczalny

  - wysoce odporny na czynniki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Co-lours of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 75służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 75jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (BSO), z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. TynkCT 75zalecany jest do stosowania na przegrodach, gdzie wymagana jest wysoka paroprzepuszczalność. TynkCT 75dostępny jest w szerokiej gamie barw, jednak w przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału na elewacjach powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 174  Tynk silikatowo-silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm i 2,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków.

  WŁAŚCIWOŚCI

  - paroprzepuszczalny (oddychający)

  - mało nasiąkliwy

  - odporny na uszkodzenia eskploatacyjne

  - wysoce odporny na warunki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzy-bów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - możliwość aplikacji maszynowej

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colo-urs of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 174łączy w sobie zalety tynku silikatowego i silikonowego. Jest paroprzepuszczalny, charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością na zabrudzenia. Tynk CeresitCT 174służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 174jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (BSO) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 175  Tynk silikatowo-silikonowy, faktura „kornikowa”, ziarno 2,0mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - paroprzepuszczalny (oddychający)

  - mało nasiąkliwy

  - odporny na uszkodzenia eskploatacyjne

  - wysoce odporny na warunki atmosferyczne

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzy-bów, alg i pleśni

  - stabilność koloru

  - możliwość aplikacji maszynowej

  - dostępny w pełnej palecie barw Ceresit Colo-urs of Nature®

  OPIS

  Tynk CeresitCT 175łączy w sobie zalety tynku silikatowego i silikonowego. Jest paroprzepuszczalny, charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością na za-brudzenia. Tynk CeresitCT 175służy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Zalecamy stosowanie tynkuCT 175jako wyprawy elewacyjnej w bezspoinowych systemach Ceresit Ceretherm ocieplania ścian zewnętrznych budynków (BSO) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów stosowanie materiału powinno być ograniczone do niewielkich powierzchni, np. detali architektonicznych. Tynk posiada zabezpieczenie przed porażeniem biologicznym, np. grzybami, pleśniami czy algami.
 • CT 77  Tynk mozaikowy, ziarno 0,8 – 1,2 mm lub 1,4 – 2,0 mm

  Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - produkowany w kilkudziesięciu kompozy-cjach kolorystycznych

  - gotowy do użycia

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - odporny na szorowanie

  - łatwy do utrzymania w czystości

  - formuła BioProtect – odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni

  OPIS

  Tynk CeresitCT 77służy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gipsowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełniaczami kolorowe żwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone literą D), żwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne łamane kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literą M). Materiał przeznaczony jest do nakładania i wygładzania metalową pacą. Po związaniu uzyskuje się barwną wyprawę. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate rysy.CT 77szczególnie zalecany jest do stosowania na wyeksponowanych, narażonych na wycieranie ścianach wewnątrz budynków, np. przy wejściach, na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnątrz budynków,CT 77zaleca się stosować na powierzchniach ulegających szybkiemu zabrudzeniu: na cokołach, balustradach, w ościeżach okien i drzwi. W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanieCT 77jako warstwy elewacyjnej w systemie dociepleń budynków Ceresit Ceretherm (z zastosowaniem płyt styropianowych) powinno być ograniczone do małych powierzchni, np. cokołów czy detali architektonicznych
 • CT 34  Gładki tynk do systemów ociepleń

  Biały, mineralny gładki tynk do systemów ociepleń oraz do zastosowania jako mineralna szpachlówka do wykonywania gładkich powierzchni i naprawy tynków tradycyjnych, wykonywania cienkowarstwowych „przecierek” wewnątrz oraz na zewnątrz budynków

  WŁAŚCIWOŚCI

  - paroprzepuszczalny

  - hydrofobowy

  - elastyczny

  - odporny na warunki atmosferyczne

  - o dobrej przyczepności

  - zbrojony mikrowłóknami

  - łatwy w stosowaniu

  OPIS

  CeresitCT 34służy głównie do wykonywania gładkich powierzchni na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach ociepleń Ceresit Ceretherm. Materiał można również użyć do naprawy tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. WłaściwościCT 34umożliwiają wykonywanie na ścianach i sufitach cienkowarstwowych gładkich powierzchni, całkowicie pokrywających nierówne i chropowate powierzchnie warstw zbrojonych, tynków cementowych i cementowo-wapiennych. Grubość całkowitej warstwy tynku powinna wynosić do 5 mm.
 • CT 97  Akryl do tynków

  Uszczelniacz akrylowy do naprawy spękanych tynków strukturalnych i fasad

  WŁAŚCIWOŚCI

  - do naprawy pęknięć na elewacji

  - nadaje się do malowania

  - doskonała przyczepność do materiałów mi-neralnych

  - wodoodporny

  - odporny na UV

  - trwale elastyczny nawet w niskich tempera-turach

  - łatwy w stosowaniu

  OPIS

  CeresitCT 97jest specjalistycznym uszczelniaczem akrylowym, który dzięki zawartości drobnych frakcji kruszywa po wyschnięciu przypomina strukturę tynku. Produkt jest składnikiem systemu Ceresit Ceretherm Re-pair służącego do naprawy zniszczonych, popękanych elewacji wykonanych w technologii ETICS. Może służyć do wypełniania zewnętrznych i wewnętrznych szczelin, rys i pęknięć w systemach ociepleń, ale również we wszystkich mineralnych materiałach strukturalnych bądź zatartych na ostro.
 • CT 98  Koncentrat do usuwania zanieczyszczeń

  WŁAŚCIWOŚCI

  - skutecznie usuwa zabrudzenia z elewacji

  - wysoka wydajność

  - do wewnątrz i na zewnątrz

  - nie zawiera substancji żrących

  - usuwa brud, oleje, smary

  OPIS

  CeresitCT 98zapewnia umycie i odtłuszczenie mocno zabrudzonych elewacji budynków wykonanych w techno-logii ETICS, wykończonych cienkowarstwowymi tynka-mi: mineralnymi, akrylowymi, silikatowymi, silikono-wymi, silikatowo-silikonowymi, w technologiach trady-cyjnych takich, jak tynki cementowo-wapienne, elewacji wykonanych z kamieni naturalnych, sztucznych czy wy-kończonych okładziną ceramiczną oraz elewacji wykona-nych ze szkła i aluminium. Produkt jest składnikiem sys-temu Ceresit Ceretherm Repair. Po umyciu elewacji przy użyciu koncentratu powierzchnie można odnowić poprzez malowanie farbami Ceresit. Można go używać także do umycia i odtłuszczenia powierzchniowo zabrudzonych posadzek mineralnych przed aplikowaniem kolejnych warstw posadzkowych. Usuwa oleje silnikowe, zaschnięty brud, sól sypaną na drogi, sadzę i lekkie węglowodory. Można go również używać do czyszczenia powierzchni szklanych i plastikowych. Preparat przeznaczony jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.